Casetă text: Filologie

                                Profesorii de limba si literatura română ai liceului:

 

  • Mitroi Claudia- profesor, gradul I

  • Militaru Ilie- profesor, gradul I, Doctor Științele educației

  • Bălașa Cătălina- profesor, gradul I

                                 DISCIPLINE OPȚIONALE ÎN CADRUL C.D.S.:

 

   -Limba și literatura român㠖 aprofundare - toți profesorii de limba și literatura română

   -Limba română (gramatică) - profesor Claudia Mitroi

   -Literatura universală - Cătălina Bălașa

   -Stilistică și teoria lecturii- profesor Ilie Militaru

Rezultate la Concursul școlar  „Mihai Eminescu”, an școlar 2005-2006

                    

Faza județeană:

 

   - Dorcioman Laura, cls. a XII-a A,  premiul I, media 9,50- profesor Claudia Mitroi

   - Drăgana Bianca, cls. a IX-a C, mențiune, media 8,35- profesor Cătălina Bălașa

 

Faza națională:

 

    -Dorcioman Laura - participare

FACULTĂȚI CARE POT FI URMATE DUPĂ ABSOLVIREA  LICEULUI CU PROFILUL FILOLOGIE:

 

 

   - Facultatea de Litere;

   - Facultatea de Drept;

   - Facultatea de Limbi si Literaturi Străine;

   - Facultatea de Teologie Ortodoxă;

   - Colegiul Universitar de Administrație și Secretariat;

·     Birotică;

·     Biblioteconomie;

·     Arhivistică;

   - Colegiul Universitar de Institutori;

   - Facultatea de Management;

   - Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică;

   - Academia de Educație Fizică și Sport;

· Kinetoterapie.